Certificaten

BeSaCC-attest behalen

Mustvragen De BeSaCC-criterialijst bevat, verdeeld over 11 hoofdstukken, de voorwaarden (BeSaCC-criteria) in de vorm van vragen die toelaten om na te gaan of u als onderneming of zelfstandige de preventiemaatregelen respecteert. Een vraag kan enkel positief worden beoordeeld, indien aan alle minimumeisen, behorende bij die vraag, is voldaan. Aanvraag attest Een onderneming die een attest …

BeSaCC-attest behalen Read More »

BeSaCC info

Wat is BeSaCC? Daar waar de wetgever vroeger de aandacht van de ondernemingen voornamelijk gericht hield op de veiligheid en de gezondheid van de eigen werknemers, heeft de Wet Welzijn van 4 augustus 1996 het gezichtsveld verruimd naar het werken met derden. In deze situaties moeten er immers duidelijke afspraken gemaakt worden teneinde de veiligheid, …

BeSaCC info Read More »

VCU Certificatie instellingen

Volgende Certificatie Instellingen zijn geaccrediteerd door Belac voor VCU-certificatie. SGS Belgium NV Noorderlaan 87 2030 Antwerpen T 03/545.48.48 – F 03/545.48.49 bob.vandoorsselaere@sgs.com | www.sgs.be KIWA Belgium NV Grotesteenweg 110 2600 Antwerpen T 03/259.06.60 – F 03/259.06.69 info@kiwa.be | www.kiwa.be Bureau Veritas Certification Belgium NV/SA Mechelsesteenweg 128/136 2018 Antwerpen T 03/247.94.00 – Fax 03/247.94.99 certificationbe@be.bureauveritas.com | …

VCU Certificatie instellingen Read More »

Veiligheidspaspoorten

Het veiligheidspaspoort bekleedt een belangrijke rol binnen het VCA/VCO/VCU-systeem. Het veiligheidspaspoort wordt beschouwd als een handig en effectief hulpmiddel waarmee kan gecontroleerd worden of medewerkers de noodzakelijke opleidingen en instructies hebben gevolgd. Met het veiligheidspaspoort laten medewerkers zien dat zij goed getrainde vakmensen zijn, die veilig kunnen werken. Ook enkele medische gegevens maken deel uit …

Veiligheidspaspoorten Read More »

Gebruik VCU-logo

1. Is verplicht op VCU-certificaten en diploma’s “Veiligheid voor leidinggevenden en intercedenten van uitzendbureaus VCU” die qua vorm en inhoud aan de regels voldoen zoals gesteld door het UCvD-VCA. 2. Is toegestaan op briefpapier van een VCU-gecertificeerd bedrijf, indien overige vermeldingen overeenkomen met scope van certificering en daar niet buiten gaan. 3. Is geoorloofd voor …

Gebruik VCU-logo Read More »

VCU-certificaat behalen

Mustvragen De VCU-checklist is gericht op de VG-zorg voor functies en taken die uitzendkrachten gaan uitvoeren. De VCU is bedoeld om de gemaakte afspraken over de VG-risico’s bij uitzending en de beheersing hiervan aantoonbaar te maken. De VCU-checklist kent alleen “mustvragen” (*). Een vraag kan enkel positief worden beoordeeld, indien aan alle minimumeisen behorend bij …

VCU-certificaat behalen Read More »

VCU info

Wat is VCU? Sinds oktober 1998 is er ook een Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzendorganisaties (VCU). Dit systeem is voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzendbureaus en is bedoeld voor organisaties die aan inleners met overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht …

VCU info Read More »

VCO info

De VGM Checklist Opdrachtgevers (VCO) is ontstaan vanuit een toenemend besef dat een goede relatie (interactie) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (hierna te noemen: aannemer) van groot belang is voor het goed functioneren van het veiligheidsbeheersysteem van VCA-gecertificeerde aannemers en de veilige uitvoering van werkzaamheden. De VCO is er voor opdrachtgevers die de juiste voorwaarden willen …

VCO info Read More »

en_USEN
Scroll to Top